top of page

Místo konání

Všechny kurzy, s výjimkou Apolinářské konference, se konají v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Kontakt 

ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE:

Jana Urbanová

Telefon: 224 967 425

Email: Jana.Urbanova@vfn.cz

CVIČENÍ A KURZY PRO MAMINKY:

Mgr. Alžběta Němcová

Tel.: 721 615 858

E-mail: alzbeta.nemcova@vfn.cz

bottom of page